English دری تماس با ما درباره ما فرصت های تحصیلی فرصت های شغلی مقالات و پایان نامه ها کمیته ها اخبار صفحه نخست
 
اصلاحات جدید اداره مستقل ارگانهای محلی، در ولایات
 

 

مقامات اداره مستقل ارگانهای محلی کشور می گویند این اداره به تاسی از فرمان شماره 45 مورخ 5/5/1391 رئیس جمهور مبنی بر ایجاد اصلاحات در ادارات دولتی، قبل از میعاد معینه آن اصلاحات جدیدی را در ولایات کشور ایجاد کرده است.
به نقل از اعلامیه خبری اداره ارگانهای محلی، این اداره گزارش کاری و بررسی خویش را از والیان 34 ولایت کشور طی یک ماه گذشته در بخش استخدام و تقرری معاونین ولایات از طریق پروسه رقابت آزاد به رئیس جمهور ارایه کرده است.
همچنین این اداره در جریان دو الی سه ماه گذشته قانون شهرداری ها و سایر اسناد تقنینی را طی مراحل کرده و گزارش آن را به ارگ ریاست جمهوری فرستاده است.
در اعلامیه ارگانهای محلی آمده است، این بررسی ها و ارزیابی بر اساس فرمان رئیس قبل از میعاد تعیین شده صورت گرفته و تغییرات مثبتی در سطح ولایات کشور به وجود آمده است طوریکه 17 تن از معاونین ولایات براساس فرمان از طریق رقابت آزاد طی یک پروسه شفاف استخدام و به وظایف شان معرفی گردیده اند.
اداره ارگانهای محلی می گوید، هم اکنون پست های 17 معاونیت ولایات به اعلان سپرده شده و به زودی از داوطلبان امتحان رقابتی از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گرفته می شود.
قابل یاد آوری است که بتاریخ 11 اسد سال جاری امتحان رقابتی ولایات سمنگان؛ غور و هلمند در مقر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری در حضور نماینده های با صلاحیت تمام ادارات ذیربط اخذ گردید .
اداره مستقل ارگانهای محلی در تلاش است که در جریان سال جاری،
۲۹ ساختمان را برای استفاده ادارات محلی در ولایات اعمار نماید و کار آن جریان دارد.
همچنین اداره ارگانهای محلی در باره مسوده قانون شهرداری ها گفته است که این قانون (شهرداری ها) بعد از نظرخواهی ارگانهای ذیربط؛ گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در 34 ولایت کشور، هفته گذشته به وزارت عدلیه سپرده شده است.
همچنان کار روی قانون شورای های ولایتی در سکرتریت کمیته قوانین شورای وزیران ادامه دارد. گفتنی است که ارزیابی کارمندان عالی رتبه 23 ولایت تکمیل شده و 127 بست ولسوالی ازطریق رقابت آزاد پروسه امتحان را سپری کرده و 100 بست ولسوالی دیگر به اعلان سپرده شده است.

 

 
منبع: مدیر محمع
تاریخ نشر: ۱۳۹۱/۶/۳
 
صفحه نخست
عضویت
اخبار
کمیته ها
مقالات و پایان نامه ها
فرصت های شغلی
فرصت های تحصیلی
پروژه های درحال انجام
دوره های آموزشی
پیوند ها
درباره ما
تماس با ما
فرصتهای شغلی
          
تماس با ما درباره ما پروژه های درحال انجام فرصت های تحصیلی فرصت های شغلی مقالات و پایان نامه ها کمیته ها اخبار صفحه نخست
Powered by Organization for Afghanistan Experts IT Team